Choď na obsah Choď na menu
 


Rodičovské združenie pri MŠ

Oznam pre rodičov, ktorí sa nezúčastnili celoškolského zasadnutie rodičovského združenia konaného 20.9.2018 o 15.30 hod. :

  1. Zhodnotili sme aktivity minulého školského roku
  2. Prečítali správu o hospodárení z príspevkov RZ
  3. Výbor RZ bude v tomto roku pracovať v tomto zložení:

           Predseda: Mgr.Lukáš Mackovjak

           Pokladník: PhDr. Martina Vargová

           Členovia: Lenka Orlovská

           Mgr. Miroslava Trošanová

           Anna Pham Vanová

  1. Príspevok do fondu RZ bude 10 € mesačne.
  1. Z príspevku sa hradia divadlá, animačné programy pre deti, darčeky na mikuláša, vianoce, karneval, MDD, záver školského roka, posedenie pre starých rodičov, občerstvenie pre deti na vystúpenia pri rôznych príležitostiach a pomoc MŠ s výtvarným a hygienickým materiálom.
  2. Všetky deti III. triedy / veľké / odoberajú časopis Včielka
  3. podrobnejšie informácie sú uvedené v uzavretej skupine na FB

  9. Rodičia, ktorí majú svoj profil na Facebooku, majú možnosť byť členmi uzavretej skupiny MŠ, Slovenská 49, Gelnica. O žiadosť je potrebné požiadať a admin príjme iba rodičov. Je to skupina, v ktorej sú iba rodičia detí a zamestnanci. Tam zverejňujeme fotky z aktivít dňa, divadielok, akcií... Tam máte možnosť napísať svoje požiadavky, námety, môžeme tam diskutovať o problémoch, ktoré máte pocit, že je potrebné vyriešiť.