Choď na obsah Choď na menu
 


Rodičovské združenie pri MŠ

 Výbor RZ bude v tomto roku pracovať v tomto zložení:

           Predseda: Mgr.Lukáš Mackovjak

           Pokladník: Bc. Lenka Hunyadiová za triedu MRAVČEKY

           Členovia: 

           za triedu LIENKY: Mgr. Lucia Dorčak Krauszová

           za triedu ŽABKY :Mgr. Miroslava Trošanová

           za triedu VČIELKY : Mgr. Ivana Vargová

Príspevok do fondu RZ bude za september 20€ - zakúpia sa výtvarné, pracovné pomôcky pre deti a iný kreatívny materiál a za ostatné mesiace10€ mesačne.

Z príspevku sa hradia divadlá, animačné programy pre deti, darčeky na Mikuláša, Vianoce, karneval, MDD, záver školského roka, posedenie pre starých rodičov, občerstvenie pre deti na vystúpenia pri rôznych príležitostiach a pomoc MŠ s výtvarným a hygienickým materiálom.

Všetky deti  plniace si povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole odoberajú časopis Včielka.

Rodičia, ktorí majú svoj profil na Facebooku, majú možnosť byť členmi uzavretej skupiny MŠ, Slovenská 49, Gelnica. O žiadosť je potrebné požiadať, admin príjme iba rodičov, starých rodičov alebo zákonných zástupcov. Je to skupina, v ktorej sú iba rodičia detí a zamestnanci. Tam zverejňujeme fotky z aktivít dňa, divadielok, akcií... Tam máte možnosť napísať svoje požiadavky, námety, môžeme tam diskutovať o problémoch, ktoré máte pocit, že je potrebné vyriešiť. Skupiny sú vytvorené podľa tried.