Choď na obsah Choď na menu
 


Ako hradiť poplatok za STRAVU

 

Podmienky úhrady 

 

Platby za stravu prostredníctvom účtu sú realizované formou paušálu, t. j. stravník uhradí na účet ŠJ každý mesiac rovnakú sumu, ktorá je vypočítaná podľa priemerného počtu pracovných dní v školskom roku. Vopred plánované prázdniny a voľné dni už nie sú započítané do platby. V septembri je možné vyrovnať prípadné preplatky, alebo nedoplatky po dohode s vedúcou školskej jedálne. Následne od októbra do júna stravník zaplatí rovnakú sumu každý mesiac najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

Preplatky vzniknuté neprítomnosťou dieťaťa v MŠ budú prenesené na nasledujúci školský rok, alebo budú vrátené stravníkovi po odchode dieťaťa z materskej školy do základnej školy.

Rodičia detí, ktoré už MŠ navštevovali nech sa zastavia pri vedúcej školskej jedálne a tam bude vykonaná vyrovnávka alebo telefonicky

kontakt na vedúcu ŠJ od 9.00 do 14.00 na t. č. 0904 527 899

Ako zadať trvalý príkaz?

Číslo účtu: IBAN SK46 5600 0000 0004 0808 6020

Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa

Doplňujúci údaj: meno dieťaťa, MŠ Slovenská 49

suma : 38.00€ / mesiac jeden deň 1.90€

za deti, ktorým sa podáva iba desiata: 9.00 €/ mesiac – jeden deň 0.45€

za deti v hmotnej núdzi sa platí : 12 € mesačne

POZOR!!! 

od 1. 5.2023 - OBEDY "ZADARMO" pre deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie / PPV/

dotácia od štátu je 1,40 € na deň.

Čiže za deti plniace PPV dopláca a hradí rodič 0, 50€ na deň čo činí mesačne 10 €.

 

V Gelnici 15.04.2023

Vedúca ŠJ