Choď na obsah Choď na menu
 


Povinné predprimárne vzdelávanie

 

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2024 môžu deti povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj v zariadení predprimárneho vzdelávania podľa § 161l zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Povinné predprimárne vzdelávanie